Analysointi, eli oman toiminnan mittaaminen ja tulkitseminen on ensiarvoisen tärkeää. Miksi? No koska vain mittaamalla, voi tehdä havaintoja ja pystyy muuttamaan omaa toimintaa tehokkaammaksi.

Mikä on tavoite?

Jotta voidaan mitata kehitystä, meidän pitää tietää mikä on tavoite. Onko se 1000 kauppaa vuodessa?  100 puhelua ja 100 sähköpostia kuukaudessa? Yhteydenotot ovat liidejä. Tässä on siis 200 liidiä.

Silloin, kun tiedetään mikä on tavoite ja minne ollaan menossa, voidaan mitata miten tavoitteeseen ollaan etenemässä.

Mitä halutaan mitata?

Tavoite määrittelee sen, mitä meidän tarvitsee mitata. Voimme mitata:

  • verkkosivuilla kävijöiden määrää
  • sosiaalisesta mediasta syntyneitä liidejä
  • millä sivulla liidit syntyy
  • kuinka monta puhelua omilta verkkosivuilta tulee
  • kuinka monta yhteydenottoa, eli liidä syntyy lomakkeen kautta

Tämä lista on lähes rajaton. Mittaaminen on eri asioiden yhdistelemistä ja yhdistelmien määrä on lähes rajaton. Meidän täytyy tietää mitä me haluamme saavuttaa.

Konversioon olet varmasti joskus törmännyt, mutta et täysin tiedä mitä se tarkoittaa. 1000:sta vierailijasta syntyy 50 liidiä ja näistä viidestäkymmenestä saat 10 kauppaa. Tällöin 5% kävijöistä ottaa yhteyttä (50kpl) ja lopullinen konversioprosenttisi on 1%. Konversio siis tarkoittaa sitä osaa kaikesta, johon olet asettanut tavoitteen. Tässä esimerkissä tavoite on saada kauppaa.

Miten mitataan?

Ota yhteyttä ja keskustellaan yhdessä sinun tavoitteistasi. Comodon verkkosivuasiakkailla on valmiiksi asennettu tietyt työkalut, joilla saadaan mittaaminen tehokkaaksi ja nopeasti käyttöön. Sinun tarvitsee vain kertoa mitä haluat tietää.